is ivermectin expensive para que esta indicado la ivermectina sarna ivermectina can you buy ivermectin in thailand can i buy ivermectin over the counter in mexico