MiniKiSS Freitag 15.00 – 16.00 Uhr GSD: FREITAG MiniKiSS 15.00 Uhr GSD